دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 1-272 

مقاله پژوهشی

برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات

صفحه 1-32

زورار پرمه؛ بهنام ملکی؛ علی اصغر بانوئی؛ یعقوب اندایش؛ مهدی کرمی


اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران

صفحه 143-174

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم مهدوی؛ مهدی احراری؛ بیتا صابری


ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب

صفحه 211-236

محمدرضا عابدین مقانکی؛ احمد اخوی؛ مسعود کمالی‌اردکانی؛ میترا رحمانی