اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2784
تعداد پذیرش 233
تعداد عدم پذیرش 2359

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 24965
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 335 روز
درصد پذیرش 8 %