اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2915
تعداد پذیرش 248
تعداد عدم پذیرش 2469

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 45039
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33039
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 307 روز
درصد پذیرش 9 %