اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2855
تعداد پذیرش 239
تعداد عدم پذیرش 2420

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 88
تعداد مشاهده مقاله 31971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 318 روز
درصد پذیرش 8 %