دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، آذر 1390، صفحه 1-243 
امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

صفحه 135-163

سعید وثوقی؛ تاج‌محمد شاه‌منصوری؛ محمود شاهسواری؛ عماد رایان‌پور