راهنمای نویسندگان

 1. نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه فصلنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید.
 2. هزینه چاپ: بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال ( معادل 600هزارتومان) دریافت خواهد شد.

 3. در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.نویسندگان ملزم می باشند از طریق سمیم نور( سرویس گواهی اصالت متن)  مقاله خود را مشابهت یابی نموده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند.در قسمت آدرس دهی حتما ایمیل مجله نیز داده شود که نتیجه ارسال شود.

 4. چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.

 5. مقاله می‌بایستی در فرمت و شکل ظاهری توضیح داده شده تهیه و از طریق سامانه مجله ارسال شود.
 6. مقالات پس از تایید اولیه سردبیر از نظر موضوع و هماهنگی با محورهای مجله، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح می‌شوند و برای هر مقاله سه داور تعیین می‌گردد.مقالات برای داوران ارسال شده و هر دو هفته یک بار پیگیری می‌شود.( تلاش ما بر این است که مقالات حداکثر یک هفته بعد از دریافت؛ به داوران تعیین شده ارجاع و بعد از یک ماه نتیجه داوری به نویسندگان اعلام شود)

راهنمای تهیه و تدوین و شرایط پذیرش مقالات

 1.  از 25 صفحه تایپ شده در قطع وزیری با قلم ب نازنین 12  بیشتر نباشد. ( برای ایجاد قطع وزیری، تصاویر زیر را دنبال نمایید)
 2. مرحله یک تعریف قطع وزیری مرحله دو تعریف قطع وزیریمرحله سه تعریف قطع وزیری

3- ضروری است که مقاله در فایل‌های جداگانه ارسال شود:

- فایل مشخصات نویسندگان( در یک صفحه جداگانه مشخصات کامل آورده شود، سمت، ایمیل)

- فایل اصل مقاله که بدون نام باشد (به صورت  word  و pdf )، در غیراینصورت مقاله برگشت داده می‌شود.

- اگر مقاله دارای پیوست و یا فایل‌های اضافی است، جداگانه ارسال گردد.

4- کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه، مدل مورد برازش با شرح نرم‌افزار مورد استفاده و  خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

5- چکیده‌ به زبان فارسی و انگلیسی، کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه) و طبقه‌بندی  JEL( Journal of Economic Literature) مقاله نیز درج شود.( در گوگل   JEL Classification    را سرچ نموده و بر اساس کلید واژه‌ها کد را انتخاب نمایید) چکیده شامل اهمیت تحقیق، دوره زمانی، مدل مورد استفاده و نتایج باشد.

6 ـ شیوه نگارش فهرست منابع:

 • فهرست منابع: فهرست منابع بر اساس حروف الفبا، ابتدا فارسی و سپس لاتین و بر اساس سیستم APA می‌باشد.حتما منابع فارسی به لاتین هم آورده شود و انتهای ارجاع به مقاله ای که در اصل به زبان فارسی بوده است کلمه [ In Persian ] در کروشه به صورت کامل آورده شود.فونت فهرست منابع برای فارسی ب نازنین 11.5 و برای لاتین تایمز 9.5 باشد.
 • **ضروری است شناسه منحصر به فرد    DOI یا     DOR  یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله آورده شود.
 • حداقل 3 منبع مربوط به مقالات منتشر شده از نشریه پژوهشنامه بازرگانی باشد.

7 ـ مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود، لذا استاد راهنما و مشاوران باید مسئولیت آن را تقبل فرمایند.

8 ـ مسئولیت صحت و سقم مطالب برعهده نویسنده است.

ب ـ محتوی

1 ـ در جهت هدف‌های نشریه باشد.                                                                                                               

2 ـ جنبه علمی ـ پژوهشی داشته باشد.

3 ـ حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

4 ـ ـ قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

5ـ بررسی نقادانه، موشکافانه و علمی ادبیات و کتابهایی که در زمینه بازرگانی،صنعت، معدن، اقتصاد و مدیریت به رشته تحریر درآمده‌اند، نیز می‌تواند در صورت وجاهت علمی در پژوهشنامه چاپ شود.

6ـ انتقادات و نقطه نظرات علمی پیرامون مقالات چاپ شده در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، در صورت برخورداری از چارچوب علمی و منطقی، قابل چاپ می‌باشد.

8 ـ ‌مقالات تألیفی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی قابل چاپ می‌باشد.

9- نشریه از پذیرفتن مقالات ترجمه معذور است.
 

ضوابط نهایی پذیرش مقالات جهت درج در فصلنامه

 

ـ مقالات تألیفی، تحقیقی، حداقل توسط سه تن از داوران که توسط هیأت تحریریه مشخص می‌شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

ـ پس ازچاپ فصلنامه، به هر یک از نویسندگان 2 نسخه از نشریه اختصاص خواهد یافت.

ـ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 

محورهای مورد تأکید در مقالات:

 

1- جهانی‌شدن اقتصاد، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

2- آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر صنعت،‌معدن و تجارت

3-بهره‌وری در صنعت، معدن و تجارت

4-اشتغال‌زایی و کارآفرینی در صنعت، معدن و تجارت

5-آینده‌پژوهی در صنعت، معدن و تجارت

6-فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی

7- سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری، صنعتی و فن‌آوری

8-قیمت‌گذاری،‌یارانه و تنظیم‌بازار

9-مدیریت صادرات و اردات،‌توسعه صادرات غیرنفتی

10-حقوق تجارت، مصرف‌کننده و تولیدکننده

11-کاربرد فناور‌ی‌های نوین در صنعت، معدن و تجارت

12- آمایش صنعت، معدن و تجارت

13- سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار

14-زنجیره تامین و لجستیک

15-الگوهای توسعه بنگاه‌های صنعتی و تجاری ایرانی

16-تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت،‌معدن و تجارت
 
   

 

اولویت‌ها در بررسی و چاپ مقالات:

1- اولویت در بررسی و چاپ مقالات دریافتی بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای روز بخش صنعت،‌معدن و تجارت  بدون توجه به زمان دریافت مقاله.

2- تأکید بر مقالاتی که علاوه بر بدیع بودن، برای بخش صنعت،‌معدن و تجارت کشور مفید بوده و از متدولوژی صحیحی نیز برخوردار باشند.

3- اولویت در بررسی و چاپ مقالاتی که به مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت  بپردازند.

4- اولویت دادن به مقالاتی که علاوه بر اولویت‌های اعلام شده مجله‌، توصیه‌های سیاستی مناسب و کاربردی نیز ارائه کرده باشند.