اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت،‌ اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:

1)     توجه و تأکید بر مسائل روز بخش صنعت،‌معدن و تجارت  و ارائه نظریه‌ها و ایده‌های جدید در راستای حل مسائل و مشکلات این بخش.

2)   توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکلات صنعت،‌معدن و تجارت  کشور و کمک به علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه‌ها.

3)     تأکید بر جهت‌دهی تحولات آتی در زمینه‌های صنعت، معدن و تجارت  و اثربخشی در این راستا.

4)     تأکید بر بومی‌سازی نظریه‌های موجود صنعت، معدن و تجارت جهت  تطبیق با شرایط و ویژگیهای خاص کشور.

5)   تأکید بر هدایت پژوهش‌های صنعت،‌معدن و تجارت  در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش بخش صنعت،‌معدن و تجارت کشور.

6)     کمک به مسئله‌یابی علمی- کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت  کشور.

7)     به‌کارگیری شاخه‌های جدید علمی و بین رشته‌ای (Interdisciplinary) که به حل مشکلات بخش صنعت ، معدن و تجارت می‌پردازند.

8)   کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست‌اندرکاران مسائل مختلف صنعت،‌معدن و تجارت  و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم‌گیران و مجریان، جهت اعمال سیاستگذاری برای رفع مشکلات و معضلات متفاوت صنعت؛ معدن و تجارت  مبتلابه کشور در سطوح مختلف.

9)     کمک به نشر،‌ ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت ، معدن و تجارت.

10) کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی،‌ علمی و تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت؛ معدن و تجارت  و تأکید بر استفاده از روشهای علمی به روز و نوین در حل مسائل بخش صنعت؛معدن و تجارت .

11) شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت؛ معدن و تجارت  ایران در سطح ملی و بین‌المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش صنعت،‌معدن و تجارت  کشور.