شرایط و ضوابط ارسال مقاله

ملاحظات اخلاقی نشریه

نشریه پژوهشنامه بازرگانی، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعهدات نویسندگان و منشور اخلاقی انتشار مقاله بر اساس قوانین و دستورالعملهای کمیته اخلاق نشر، می توانید به این صفحه مراجعه نمایید:

 https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

منشور اخلاقی نشریه را می توانید در صفحه اخلاق نشر ملاحظه نمایید. 


شرایط و ضوابط اخلاقی و مسئولیت های نویسندگان
معیارهای نویسندگی 

تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند و لازم است یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام داده باشند:  

 • طرح پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها؛
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی؛
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله.
 • به طور کلی سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش مقاله داشته باشد تا بتواند مسئولیت عمومی بخش های مناسبی از محتوا را بپذیرد.

 

در این بخش تعهدات و مسئولیت های اخلاقی که در نشریه بررسی‌های بازرگانی متوجه نویسندگان می باشد ارائه شده است:

 •  مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند و در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد. 
 • نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این نشریه را مطالعه نمایند.
 • مقالات ارسال شده به این نشریه، نباید به طور همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در صورتی که خلاف این مطلب اتفاق بیفتد، بدیهی است که نشریه در رد مقاله و یا برخورد متناسب بر اساس قوانین و ضوابط اخلاق نشر آزاد است.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید.
 • چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.نویسندگان ملزم می باشند از طریق سمیم نور( سرویس گواهی اصالت متن)  مقاله خود را مشابهت یابی نموده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند.در قسمت آدرس دهی حتما ایمیل مجله نیز داده شود که نتیجه ارسال شود.
 • از پذیرش مقالاتی که به لحاظ موضوع تکراری هستند معذوریم.
 • مقالات پس از تایید اولیه سردبیر از نظر موضوع، کیفیت و هماهنگی با محورهای مجله، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح می‌شوند و برای هر مقاله سه داور تعیین می‌گردد.( تلاش ما بر این است که مقالات حداکثر یک هفته بعد از دریافت؛ به داوران تعیین شده ارجاع و بعد از یک ماه نتیجه داوری به نویسندگان اعلام شود).
 • پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم  به اولویت‌های پژوهشی و موضوعی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از طریق موسسه مطالعات و پزوهش‌های بازرگانی اعلام می‌شود رجوع کنند.
 
تغییر در مشخصات نویسندگان
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد.
 • هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد.