دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 1-233 
مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا

صفحه 155-182

سیدابراهیم حسینی‌نسب؛ سمیرا متقی؛ افشین متقی؛ یحیی فتحی


حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی)

صفحه 183-207

فخرالدین اصغری‌آقمشهدی؛ رضا زارعی