تعداد مشاهده مقاله 520,931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 710,262
نسبت مشاهده بر مقاله 1052.39
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1434.87
تعداد مقالات ارسال شده 2,917
تعداد مقالات پذیرفته شده 249
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 152

پژوهشنامه بازرگانی، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منـتشر می‌شود. در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود. در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود. نویسندگان ملزم به گرفتن (سرویس گواهی اصالت متن) از سمیم نور بوده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. 

مطالعه بیشتر درباره این نشریه... 


ویژگی های نشریه
  • ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  • رتبه مجله: (‌ب)‌
  • نوبت انتشار: فصلنامه ( دوره های نشریه هر زمستان تغییر می کند)
  • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
  • نوع داوری: دو سو ناشناس
  • زبان نشریه: فارسی ( چکیده انگلیسی)
  • نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)
  • بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز کاری
  • هزینه چاپ:  بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال (معادل 600 هزارتومان) دریافت خواهد شد.

نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه مجله  مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید. چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.


نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

اسامی داوران محترمی که در سال 1402 با مجله همکاری داشته‌اند


 

شماره جاری: دوره 28، شماره 109، دی 1402، صفحه 1-201 

ابر واژگان