تعداد مشاهده مقاله 479,441
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 667,298
نسبت مشاهده بر مقاله 988.54
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1375.87
تعداد مقالات ارسال شده 2,830
تعداد مقالات پذیرفته شده 237
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 155

 

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

رتبه مجله: (‌ب)‌

نوبت‌های چاپ: فصلنامه ( دوره های نشریه هر زمستان تغییر می کند)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)

نمایه شده: بله

هزینه چاپ: بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال ( معادل 600هزارتومان) دریافت خواهد شد.

بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز کاری

در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.نویسندگان ملزم می باشند از طریق سمیم نور(سرویس گواهی اصالت متن) مقاله خود را مشابهت یابی نموده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند.

نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه فصلنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید.

چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.

 این فصلنامه  با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آن‌ها، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics) است و با سارقان علمی مطابق با مفاد قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"  برخورد می‌شود.

اسامی داوران محترمی که در سال 1401 با مجله همکاری داشته‌اند.

شماره جاری: دوره 27، شماره 107، تیر 1402، صفحه 1-235 

مقاله پژوهشی

رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره

صفحه 1-38

10.22034/ijts.2023.1986336.3769

الهام بهشتی جزن آبادی؛ هاشم آقازاده؛ حمیدرضا ارباب؛ جلیل حیدری دهویی


ابر واژگان