حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حوقق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از ضمانت اجراهای غیر‌قضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش‌بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می‌باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم‌های مختلف حقوقی، متفاوت می‌باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است. در حقوق آمریکا و انگلستان منفعت مذکور متعلق به فروشنده است اما کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این سود را متعلق به خریدار می‌داند. در حقوق ایران این نهاد جایگاهی ندارد و فروش مجدد کالا توسط فروشنده قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right of Reselling the Goods (Comparative Study

نویسندگان [English]

  • fakhrodin asghari aghmashhadi 1
  • reza zarei 2
1
2
چکیده [English]

One of the non-judicial sanctions which have been foreseen in some legal systems for protecting the sellers rights in the event of violating the obligations by the buyer is the resale of goods. The requirements of creating this right, and the manner of its applying is different in various legal systems. But, its main substance is the sellers right without recourse to the court. The important issue in this respect, is deciding about the acquired profits resulted from resale. It belongs to the seller in American and English laws. But, according to the UN Convention on International Sale of Goods, it belongs to the buyer. In Iranian law, there is no place for the resale rule and, resale of goods by the seller before rescinding the contract is considered possession in the third parties property and, it will be subject to the regulations of unauthorized transactions

کلیدواژه‌ها [English]

  • RESALE / SANCTION / PROFIT RESULTED FROM RESALE / RECINDING