دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 1-240 

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-32

محمد نهاوندیان؛ اله‌مراد سیف؛ یحیی آل اسحاق؛ ابراهیم محمودزاده؛ نبی‌اله دهقان؛ بابک افقهی