ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد استاد پژوهشگاه علوم انسانی ایران

2 دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشیار دانشگاه امام حسین

3 دکترای مدیریت راهبردی، رئییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5 دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

6 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Development of High Tech. Services Export for Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad nahavandiyan 1
  • alahmorad seif 2
  • yahya aleshagh 3
  • ebrahim mahmodzadeh 4
  • nabiallah dehghan 5
  • babak afghahi 6