نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Trade Name' and It’s Distinction from Similar Concepts

نویسندگان [English]

  • ali zandevakili 1
  • mohsen sadeghi 2