تعیین و رتبه‌بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج، گروه اقتصاد کشاورزی، کرج


عنوان مقاله [English]

Identifying Special Products for Iran Agricultural Products in Terms of the Doha Round Negotiations (Numerical Taxonomy Approach)

نویسنده [English]

  • bita rahimibadr