اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

Impact of Foreign R&D Spillover and Human Capital on Technical Efficiency of Factors of Production

نویسندگان [English]

  • hamid sepehrdost 1
  • abolfazl shaabadi 2
  • alireza shojaei 3
1
2
3