استخراج مسایل استراتژیک و راهبردهای تحول نظام توزیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می‌باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب‌شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب‌شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان‌یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه‌سازمان‌یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره‌ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان‌یافته (زنجیره‌ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان‌یافته (زنجیره‌ای) طبقه‌بندی شده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش‌افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه‌های خدمات توزیعی بر سایر بخش‌های اقتصادی می‌باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه‌های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست‌های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می‌باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting strategic issues and distribution system evolution strategies

نویسندگان [English]

  • AFSANEH SHAFIEI 1
  • Ahmad Tashkini 2
1 Associate Professor at Institute for Trade Studies and Research (Corresponding Author).
2
چکیده [English]

The purpose of this article is to extract the strategic issues of the distribution system and present the transformation strategies of this sector based on Bryson's method. Based on this, the consequences of the distribution network from the perspective of the activity of each of the "distribution agents" in the form of strengths, weaknesses, opportunities and threats have been calculated and then the pathology of the distribution agents' performance has been discussed. The pathological results are classified in the form of 4 groups including unorganized units, semi-organized units, fully organized traditional units and fully organized modern units.
The results show that the strategic issues of the distribution system in the way of achieving economic goals include the continuous reduction of the ability to create added value in the country's distribution sector and the increase in the pressure of distribution service costs on other economic sectors. The strategic issues of the distribution system in the way of achieving social goals include the violation of consumers' rights, the reduction of the share of the distribution sector in the creation of formal employment, and the increase in the side costs of distribution services in the country. The strategic issues of the distribution system in the way of achieving regulatory goals include the high cost of market management policies on the economy and the high cost of monitoring and inspection measures in the distribution network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution system/ Unorganized units/ Semi-organized units/
  • Fully organized traditional units/ Fully organized modern units/Economic/social and regulatory objestives
آقاجانی، زهرا (1397)، «ساماندهی شبکه پخش صنایع غذایی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
آقاجانی، زهرا (1393)، «مدل تجاری فرانشیز  برای اصناف توزیعی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
شفیعی، افسانه و همکاران (1401). «طرح مطالعاتی سندجامع ساماندهی نظام توزیع کالا در ایران»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
قلی‌پور، سمانه (1391)، «ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
مبصر، داریوش و افسانه شفیعی (1401). «مدیریت نظام توزیع در تجربیات جهانی»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ و نشر بازرگانی.
مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا (1396). «گزارش زیست‌بوم، ویژه کسب‌وکارهای نوپا»، ماهنامه دولت الکترونیکی، گزارش هشتم.
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (1398). «گزارش وضعیت سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا».
هرورانی، حسین (1390)، «آسیب‌شناسی عملکرد بورس کالای ایران (محصولات پتروشیمی)»، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 12282.
یوسفی، مهدی و لیلا مرادی (1386). «جایگاه سازمان میادین میوه و تره بار در شبکه‌های توزیع و بررسی مشکلات موجود». ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 
Altenburg, Tilman; Elmar Kulke Aimée Hampel-Milagrosa Lisa Peterskovsky Caroline Reeg (2016). Making Retail Modernisation in Developing Countries Inclusive A Development Policy Perspective. German Development Institute.
Bain, J. (1951).The Relation of profit Rate to Industry Concentration, American Manufacturing, 1936-1940, Quarterly Journal of Economics, vol.65 (3), pp.293-324.
Boru Lelissa, Tesfaye and Abdurezak Mohammed Kuhil. “The Structure Conduct Performance Model and Competing Hypothesis- A Review of Literature”. Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.9, No.1, 2018
Council of Supply Chain Management Professionals (2013), “Supply Chain Management Terms and Glossary”, https://cscmp.org/.
Council of Supply Chain Management Professionals (2013), “Supply Chain Management Terms and Glossary” @ https://cscmp.org/.
Dent, J. , Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market, Kogan Page,2011
Destatis, 2008. Online database of the German stale office of statistics. Available at: hllp://www.destatis.de/(verified: Dec 3, 2009)
Euromonitor International (2013), Passport: Non-Store Retailing In Iran.
Euromonitor International (2013), Passport: Non-Store Retailing In Iran.
Euromonitor International (2015), Passport: Retailing in Iran.
Euromonitor International (2015), Passport: Retailing in Iran.
Euromonitor International (2017), Passport: Retailing in Iran.
Gausch J. and Spiller. P. (1999) “Mananging the Regulatory Process: Design, Concepts, Issues and the latin America and Caribbean Story”, The WorldBank, Washington, D.C.
https://dnaunion.com/en-us/news/studies/how-to-sell-fmcg-in-iran
https://www.startupranking.com
Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (1999) “Principles of Marketing,” second European ed., Prentice Hall Europe, London, pp. 894-907.
Mayer, A. / Fend, L. (1999): Tiefgreifende Veränderungsprozesse in Handelsunternehmen, in: Forschungsstelle für den Handel (ed): Handelsforschung 1998/99. Berlin, 317-340 McGoldrick, P.J. (1995): Introduction to International Retailing, in: P.J.
Metro, 2008. Metro-Handelslexjkon 2008/2009. Oaten, Fakien und Adressen zum Handel in Deutschland, Europa und weltweit. Melro group, Neuss, Carmany, 574 pp.
Monopolkommission (1994): Sondergutachten 23. Marktstruktur und Wettbewerb im Handel. Baden-Baden
Rushton A., Crouche P., Baker P. (2010), “The Handbook of Logistics and Distribution Management”, third ed., Kogan Page, London.
UNCTAD (2008, 2018), Review Of Maritime Transport.
USDA (2015), Turkey: Structure of Turkey Ministry of Agriculture Food and Livestock, GAIN Report Number TR560R, P. 9
Worldbank (2018), Connecting to compete 2018: Trade Logistic in the global economy. @ LPI.worldbank.org
Yavan, N. (2010): The Location Choice of Foreign Direct Investment Within Turkey: An Empirical Analysis. European Planning Studies, Vol. 18, No. 10, p. 1675-1705.
ضمیمه. قوانین و مقررات
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل 44 قانون اساسی
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه اجرایی آن
آئین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی
آئین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
آئین‌نامه اجرایی ماده 86  قانون نظام صنفی
آئین‌نامه اجرایی ماده 87  قانون نظام صنفی
مصوبه شماره ‌93293/ت54762 هـ مورخ 1/8/1396 هیات وزیران در‌ کارگروه تنظیم بازار[1] در خصوص تفویض وظایف تنظیم بازاری به وزیر صنعت، معدن و تجارت
 
 
[1].. کارگروه موضوع بند (پ) مصوبه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 بهمن ماه 92 ستاد هدفمند سازی یارانه‌ ها