ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه کار قزوین

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز نفت


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluating the Success of Green Supply Chain Management with Green Supplier Approach (Case study:Iran Alloy Steel)

نویسندگان [English]

  • seyed ali akbar ahmadi 1
  • mohammad ali afshari 2
  • hamideh shekari 3
1
2
3