تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار‌های مالی زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) و قراردادهای هوشمند می‌باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می‌گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در بازار‌های مالی دارند؟ قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بستر بلاک‌چین تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد و مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می‌باشند. این قراردادها با توجه به عدم تصویب قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قراردادی، عقودی معتبر تلقی می‌گردند. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی کشور ایالات متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده کاربرد قراردادهای هوشمند و سربرگ بلاک‌چین در بازارهای مالی، نقل و انتقال انواع مختلف توکن، ایجاد شفافیت و امنیت در مبادلات انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام‌های سندیکا، سهام نقدی و بازرگانی وام حمایتی می‌باشد. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بلاک‌چین موجب ایجاد شفافیت در مبادلات مبتنی بر زنجیره‌تأمین و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش به‌طور کلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس از آن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Functioning of Smart Contracts in Digital Transfers in the Financial Markets

نویسندگان [English]

  • Mahdi Naser 1
  • Mohamad Hasan Razavi 2
1 Master's degree in private lawuniversity of judicial sciences and administrative services
2 Associate professor of law at Tehran University
چکیده [English]

The development of technology has led to the development of e-commerce by creating new tools for the transfers in financial markets . The most recent tool used in the financial market is the Blockchain and Smart Contracts. The research, with the development of a documentary methodology, seeks to answer the question of whether Smart contracts are legally valid contracts and what usefulness do they have, if considered valid, in financial markets? Smart contracts are contracts that are based on artificial intelligence under the control of the Blockchain, based on digital Cryptocurrencies. These contracts are considered to be in accordance with the general rules of contracts and are deemed valid under the principle of contractual freedom, due to the lack of approval of specific laws in different legal systems.. The study, by studying the United States’ comparative legal system, seeks to highlight the use of smart contracts and the Blockchain Ledger in financial markets, the transfer of various tokens, transparency and security in exchanges in capital markets, The sale of tokenized securities, syndicated loans, cash equities and leveraged loan trading. also, creating these contracts in the blockchain ledger has created transparency in supply chain management exchanges and the prevention of financial mismanagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Contracts / Blockchain / Token / Capital Markets / Supply Chain
صفایی، سید حسین، (1392)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان
کاتوزیان، ناصر، (1384)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد-ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار
مافی، همایون، کاویار، حسین، (1392)، «بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام‌های حقوقی، امریکا، اتحادیه اروپا، ایران»، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره1
مهران فر، محمد رضا، (1387)، آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار، تهران، نشر چالش
 
 
Adele Peters,(Updated2018) These Salad Vending Machines Have Become One Of Chicago’s Hot Lunch Spots, https://www.fastcompany.com/40549250/these-salad-vending-machines-have-become-one-of-chicagos-hot-lunch-spots
Ahmad Ali,(2017) Understanding different types of tokens and why it is important, https://medium.com/@ahmadali1/understanding-the-different-types-of-tokens-and-why-its-important-d7625070ad21
Alexandr Nellson,(2017), How to store bitcoin and other cryptocurrencies properly, https://medium.com/@nellsonx/how-to-properly-store-bitcoins-and-other-cryptocurrencies-14e0db1910d
Amy Fontinelle, (Updated December 2017)What exactly is a Startup, https://www.investopedia.com/ask/answers/12/what-is-a-startup.asp
A Securities Law Framework for Blockchain Tokens, an Initiative of Coinbase, Coin Center, Union Square Ventures, and Consensys (Dec. 2016), available at https://www. coinbase.com/legal/securities-law-framework.pdf
Bank Secrecy Act 1970 known as Currency and Foreign Transactions Reporting Act (Last Visited 17May,2018)https://www.occ.treas.gov/topics/compliance-bsa/bsa/index-bsa.html
Barrett Sheridan, (2011),  Bitcoins: Currency of the Geeks, Bloomberg Business Week http://www.businessweek.com/magazine/content/11_26/b4234041554873.htm
Ben Davenport, What is Multi-Sig, and What Can It Do?, COIN CENTER, 2015, https://coincenter.org/2015/01/multi-sig/.
Ben Dickson, Blockchain has the potential to revolutionize the supply chain, TechCrunch (Nov.24,2016),https://techcrunch.com/2016/11/24/blockchain-has-the-potentialto-revolutionize-the-supply-chain/.
Benjamin Herzberg, Blockchain: The Solution for Transparency in Product Supply Chains, Provenance (Nov. 21, 2015), https://www.provenance.org/whitepaper
Blockchain in Capital Markets,(Last Visited 17thMay 2018) The blockchain concept, most known for being the technology underpinning Bitcoin, has generated a huge amount of interest with incapital markets, http://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2016/jan/blockchain-in-capital-markets.html
Blockchain VS Smart contract,(2018) What is right for capital markets, https://www.equibitgroup.com/media-center-blog/blockchain-vs.-smart-contract#
Breana Patel,(2018) How Blockchain Technology Helps With Trade Reporting, https://www.finextra.com/blogposting/15096/blockchain-in-capital-markets
Capital Markets, (Last visited 17 May, 2018) https://www.investopedia.com/terms/c/capitalmarkets.asp
Carla L. Reyes, (2018), More Legal Aspects of Smart Contract Applications, Token Sales, Capital Markets, Supply Chain Management, Government and Smart Cities,Real Estate Registries, and Enabling Self-Sovereign Identity, Perkins Coie Publishers, downloaded from Social science and research network
Chris Skinner,(2017),what is decentralized autonomous organization, https://thefinanser.com/2017/09/decentralised-autonomous-organisation.html/
Cohnv.Fisher,(Last Visited 16, May 2018) justia US law, https://law.justia.com/cases/new-jersey/appellate-division-published/1972/118-n-j-super-286-0.html
Cornel Law School, Legal Information Inistitude, https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-609 (Last Visited,16,May,2018)
DAO stack: the hunt for decentralized autonomous organization s(April9,2018) https://www.cryptoninjas.net/2018/04/09/daostack-the-hunt-for-the-decentralized-autonomous-organization/
Definition of Capital Markets, (Last visited 17 May ,2018) http://lexicon.ft.com/Term?term=capital-markets
Diana Ngo,( Jan.12,2015) Bit Halo Releases Decentralized Escrow Client v2.1 to Rival PayPal, WesternUnion,COINTELEGRAPH, ,http://cointelegraph.com/news/113286/bithalo-releasesdecentralized-escrow-client-v21-to-rival-paypal-western-union
Freedman. B. J.(2000) «Electronic Contracts under Canadian Law-A Practical Guide», Manitoba Law Journal, Vol. 28, No. 1, pp. 1-60
Gavin Wood, Ethereum: (Apr. 2014) A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger (unpublished manuscript), http://gavwood.com/paper.pdf [https://perma.cc/6C8D-3CB8]
Giulio Prisco, Walmart Testing Blockchain Technology for Supply Chain Management, Bitcoin Mag.(Dec. 21, 2016), https://bitcoinmagazine.com/articles/ walmarttesting-blockchain-technology-for-supply-chain-management-1482354996/?q=G&hPP=5&idx=articles&p=0&is_v=1    https://www.britannica.com/topic/vending-machine
Hudson Lockett, Bitcoin Price Rises to 2014 High as Chinese Stocks Suffer, FIN. TIMES (2016), https://www.ft.com/content/c27e8345-a763-3761-adb69e5f44e4f5f6
Jane Winn, The Impact of XML on Contract Law and Contract Litigation, 5 (Nov. 17, 2005), http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi =10.1.1.101.7055 &rep=rep1&type=pdf [https://perma.cc/E59A-XY9V]
J Fairfield,(2014).”Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection” 71Washington & Lee Law Review Online Edition
John Markoff, Hewitt D. Crane, 81, Early Computer Engineer, Is Dead, N.Y. TIMES (Jun. 21, 2008), http://www.nytimes.com/2008/06/21/us/21crane.html [https://perma.cc/G6PZWS5D].
John Villasenor, Could “Multisig” Help Bring  Consumer Protection To Bitcoin Transactions?, FORBES, March 28, 2014, http://www.forbes.com/sites/johnvillasenor/ 2014/03/28/couldmultisig-help-bring-consumer-protection-to-bitcoin-transactions/
Jonathan Rohr & Aaron Wright, (2017),Blockchain-Based Token Sales, Initial Coin Offerings, and the Democratization of Public Capital Markets, at 9-11 (unpublished manuscript) https://ssrn.com/abstract=3048104
J.P.,(2011),Virtual Currency:Bitsand Bob, THE ECONOMIST http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/virtual-currency
Karen E. Levy (2017), Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law, social science and research network
Kristian Lauslahti,Juri Mattila,Timo Seppala(2017), Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices?the research inistitute of finnish economy,ELTA,online edition,www.ssrn.com
Lauslahti ,Mattila, Seppala,(2016), Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices?,The Research Inistitute Of Finnish Economy, ELTA,1-25
Legal Information Inistitute, Cornel Law School, https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201ETC
Leveraged Loans, (Last visited 19 May, 2018) https://www.investopedia.com/terms/l/leveragedloan.asp
Leveraged Loan (Updated 25 May 2018) https://www.nasdaq.com/investing/glossary/l/leveraged-loan Copyright © 2011 Campbell R. Harvey, Professor of Finance, Fuqua School of Business at Duke University
Marcella Atzori, (2015), Blockchain Technology and Decentralized Governance, social science research network, online edition www.ssrn.com
Margaret Rouse, Token definition,(2017), https://whatis.techtarget.com/definition/token
Mark S. Miller, Computer Security as the Future of Law, Presentation on Aug. 15, 1997, http://www.caplet.com/security/futurelaw/
Maxwell William (Updated 2018), ERC Tokens, Explain ef,https://cointelegraph.com/explained/erc-20-tokens-explained
Nathan Reiff, What is ERC-20 and What Does it Mean for Ethereum? | Investopedia (Updated june2017)https://www.investopedia.com/news/what-erc20-and-what-does-it-mean-ethereum/
Nick Szabo,(2002) A Formal Language for Analyzing Contracts, NICK SZABO’S ESSAYS, PAPERS, & CONCISE TUTORIALS http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinter school2006/szabo.best.vwh.net/contractlanguage.html [https://perma.cc/N8LX-9FXG]
Nick Szabo, Formalizing and Securing Relationships on Public Networks, 2 FIRST MONDAY (1997), http://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469 [https://perma.cc/EWU2-VM35]
OgashiTukafoto,(2011),Bitcoin Mining for Funand Net Loss, SLACKTORY http://slacktory.com/2011/08/bitcoin-mining-fun-loss/. Like a computer file, bitcoins can also be copied, but as this Comment will explain, they can only be spent once. Part II.A.1
Phillip Hacker, Chris Thomale, (2018) Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Crypto currencies under EU Financial Law, https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2018/01/crypto-securities-regulation-icos-token-sales-and-cryptocurrencies
Protocol,(Updated2017) https://searchnetworking.techtarget.com/definition/protocol
Raskin Max,2015, Realm of the Coin: Bitcoin and Civil Procedure, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol20
Raskin Max,(2017) THE LAW AND LEGALITY OF SMART CONTRACTS, GEORGE TOWN LAW TECHNOLOGY REVIEW, Downloaded from, https://www.ssrn.com
Rebecca Furtado (2016), The Advantages And Disadvantage sofaSyndicated Loan,https://blog.ipleaders.in/advantages-disadvantages-syndicate-loan/
Reggie O’Shields (2017),SMART CONTRACTS: LEGAL AGREEMENTS FOR THE BLOCKCHAIN, NORTH CAROLINA BANKING INSTITUTE, vol 21
Rick Falkvinge, (2011),  Why I’m Putting All My Savings Into Bitcoin, FALKVINGE.NET http://falkvinge.net/2011/05/29/why-im-putting-all-my-savings-into-bitcoin/ (describing process of sending money to friend in New Zealand via bitcoin network).
Ryoji. Ikeda, (2015 )what Causes EDI Failure, http://softwaremoneypit.com/what-causes-edi-failures-data
Skalroff Jeremy (2017), Smart Contracts and The Cost of Inflexibillity, University of Pennsylvania Law Review,Vol166
Smart Oracles: A Simple, Powerful Approach to Smart Contracts, July 17, 2014, https://github.com/codius/codius/wiki/Smart-Oracles:-A-Simple,-Powerful-Approach-to-SmartContracts
State of Bitcoin (2015): Ecosystem Grows Despite Price Decline, COINDESK, http://www.coindesk.com/state-bitcoin-2015-ecosystem-grows-despite-price-decline/
ature Act: Enhancing Economic Development with Secure Electronic Commerce Transactions, School of Management, New York Institute of Technology, USA
Sylvia Mercado Kierkegaard, (2007), Electronic Contracts Formation: U.S and E.U perspectives, Shidler journal of Law, Commerce and Technology,Vol3
Syndicated Loans, (Updated 2017) https://danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Financing/debt-issues/Pages/syndicated-loans.aspx,
Syndicated Loans, https://www.investopedia.com/terms/s/syndicatedloan.asp
Texas State Securities Board, at 8 (Jan. 4, 2018), https://www.ssb.texas.gov/sites/default/files/BitConnect_ENF18-CDO-1754.pdf
The California Transparency in Supply Chains Act https://oag.ca.gov/SB657
Tjong Tjin Tai,(2017), Formalizing contract law for smart contracts,Tilburg University, Tilburg Institute for Private Law. This paper can be downloaded without charge at the Social Science Research Network http://www.ssrn.com/link/Tilburg-Private-Law.html
Tim Plaehn, (2011, Updated 2017), what is cashequitie straiding, https://www.sapling.com/10006265/cash-equities-trading
Tom W. Bell,(2016), Copyrights, Privacy, and the Blockchain, Ohio North University Law Review, Vol. 42, 2016, Chapman University, Fowler Law Research Paper No.16-09, https://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm
U.S. Dep’t of Treasury, FinCEN, Admin. Ruling, FIN-2013-G001, Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies 5 (2013) [here in after Fin CEN, Virtual Currency Guidance], https://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf
Usman Chohan(2017),The Decentralized Autonomous Organization and Governance Issues, UniversityofNewSouthWales(UNSW),UNSWBusinessSchool,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082055
Vitalik Buterin, Ethereum: (Jan. 24, 2014)A Next-Generation Cryptocurrency and Decentralized Application Platform, BITCOIN MAGAZINE, https://bitcoinmagazine.com/articles/ethereum-next-generation-cryptocurrency-decentralizedapplication-platform-1390528211[https://perma.cc/DJQ8-NB7P].
Werbach Kevin, Cornell Nicolas,(2017), CONTRACTS EX MACHINA, Duke Law Journal, 67,downloaded from social science research network ,1-57
What is a token and what is it for?,(Updated july, 2017) https://www.bbva.com/en/what-is-a-token-and-what-is-it-for/
What is difference between primary and secondary capital markets,(Updated January2018) https://www.investopedia.com/ask/answers/012615/whats-difference-between-primary-and-secondary-capital-markets.asp
what is long term investmen thttps://www.investopedia.com/terms/l/longterminvestments.asp (Last visited 17May,2018)
Wright, De Filippi,(2015), Decentralized Blockchain Technology & The Rise of Lex Cryptographia, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2580664, 1-57
Werbach Kevin, Cornell Nicolas,(2017), Contracts Ex Machina, Duke Law Journal, 67, downloaded from social science research network
Zoe Sinel,(2017), De-Ciphering Self-Help, University of Toronto Law Journal,Vol67