دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 1-254 

مقاله پژوهشی

ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی

صفحه 1-32

مجید میرویسی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ حسین وظیفه دوست؛ روح الله زابلی


تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان

صفحه 119-146

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ پریسا شهی دزفولیان شهی دزفولیان؛ علی مرادی