موضوعات = زنجیره تامین و لجستیک
تعداد مقالات: 17
1. استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

علی شجاع سنگچولی؛ سید مهدی سجادی فر


4. طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


7. طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 155-176

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر


8. مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 67-100

مازیار خوش سیرت؛ رحیم دباغ؛ علی بزرگی


13. مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 221-252

محمد حسن سون قوری؛ محسن صادق عمل نیک؛ سعید ضامنی


14. سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری