تعداد مشاهده مقاله 310,257
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 503,320
نسبت مشاهده بر مقاله 857.06
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1390.39
تعداد مقالات ارسال شده 2,233
تعداد مقالات رد شده 1,839
درصد عدم پذیرش 82
تعداد مقالات پذیرفته شده 193
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 174

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

اعتبار علمی_ پژوهشی این نشریه طبق تاییدیه شماره 3/2910/825 مورخ 1379/12/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده و با همکاری علمی انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

***نویسندگان محترم جهت برقراری ارتباط با کارشناس مجله می‌توانید از طریق ایمیل pajooheshnameh@itsr.ir و شماره  66934645 تماس حاصل نمایند.

توالی انتشار : فصلنامه

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( رایگان تمام متن مقاله)

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 95، تابستان 1399، صفحه 1-256 

6. اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

صفحه 129-168

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


9. ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی

صفحه 225-256

شیرین شعاع بین؛ سید مهدی سجادی فر؛ اصغر آقایی؛ میلاد آقایی؛ محمد رضا فتحی


ابر واژگان