تعداد مشاهده مقاله 317,504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 522,373
نسبت مشاهده بر مقاله 835.54
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1374.67
تعداد مقالات ارسال شده 2,319
تعداد مقالات رد شده 1,931
درصد عدم پذیرش 83
تعداد مقالات پذیرفته شده 194
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 175

 

فراخوان مقاله برای ویژه‌نامه

سیاست‌های صنعتی، تجاری و معدنی

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

اعتبار علمی_ پژوهشی این نشریه طبق تاییدیه شماره 3/2910/825 مورخ 1379/12/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده و با همکاری علمی انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

***نویسندگان محترم جهت برقراری ارتباط با کارشناس مجله می‌توانید از طریق ایمیل pajooheshnameh@itsr.ir و شماره  66934645 تماس حاصل نمایند.

توالی انتشار : فصلنامه

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( رایگان تمام متن مقاله)

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 97، زمستان 1399، صفحه 1-283 

مقاله پژوهشی

1. تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی

صفحه 1-22

پوریا ناصری؛ سید اویس پیغمبرزاده؛ مهدی کرباسیان


2. ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد)

صفحه 23-50

وحید ثانوی گروسیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی؛ اسماعیل حسن پور


ابر واژگان