تعداد مشاهده مقاله 339,144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 557,531
نسبت مشاهده بر مقاله 849.98
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1397.32
تعداد مقالات ارسال شده 2,472
تعداد مقالات رد شده 2,076
درصد عدم پذیرش 84
تعداد مقالات پذیرفته شده 199
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 174

 

فراخوان مقاله برای ویژه‌نامه

سیاست‌های صنعتی، تجاری و معدنی

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

اعتبار علمی_ پژوهشی این نشریه طبق تاییدیه شماره 3/2910/825 مورخ 1379/12/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده و با همکاری علمی انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

***نویسندگان محترم جهت برقراری ارتباط با کارشناس مجله می‌توانید از طریق ایمیل pajooheshnameh@itsr.ir و شماره  66934645 تماس حاصل نمایند.

توالی انتشار : فصلنامه

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( رایگان تمام متن مقاله)

استفاده از مشابهت یاب سمیم نور

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 99، تابستان 1400، صفحه 1-290 

9. طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی

صفحه 233-268

زهرا ساده وند؛ غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ عادل آذر


10. تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)

صفحه 269-290

مجتبی قاسمی؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ علِ تقی زاده کلیدبری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان