تعداد مشاهده مقاله 291,161
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 478,638
نسبت مشاهده بر مقاله 817.87
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1344.49
تعداد مقالات ارسال شده 2,142
تعداد مقالات رد شده 1,759
درصد عدم پذیرش 82
تعداد مقالات پذیرفته شده 190
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 174

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

اعتبار علمی_ پژوهشی این نشریه طبق تاییدیه شماره 3/2910/825 مورخ 1379/12/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده و با همکاری علمی انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

***نویسندگان محترم جهت برقراری ارتباط با کارشناس مجله می‌توانید از طریق ایمیل pajooheshnameh@itsr.ir و شماره  66934645 تماس حاصل نمایند.

توالی انتشار : فصلنامه

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( رایگان تمام متن مقاله)

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 94، بهار 1399، صفحه 1-299 

9. اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 231-258

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح اله تاری؛ احمد جعفری صمیمی