نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید. 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی از زمستان 1375 به منظور جهت‌دهی به مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و علمی_کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد. این فصلنامه بصورت منظم و در زمان مقرر تا کنون به چاپ رسیده است. در این میان مهمترین وظیفه این نشریه توجه به نیازهای بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کمک به تجزیه و تحلیل مسائل این بخش، ارائه راه‌حل‌های علمی_کاربردی و بالا بردن کیفیت علمی تحقیقات در این زمینه می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس رسالت این مجله که همانا توجه به مسائل روز و آینده این بخش و گره‌گشایی از بخش بازرگانی، صنعت، معدن کشور می‌باشد، تولید علم کافی نبوده و قابل استفاده بودن و کاربردی بودن مقالات و توصیه‌های سیاستی یکی از نکات مورد تأکید در این فصلنامه می‌باشد.

اعتبار علمی_ پژوهشی این نشریه طبق تاییدیه شماره 3/2910/825 مورخ 1379/12/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده و با همکاری علمی انجمن بازرگانی ایران منتشر می‌شود.

شماره جاری: دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 1-269 

مقاله پژوهشی

1. عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار


6. مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار

صفحه 141-166

البرز حاجی خانی؛ محمد خلیل زاده؛ سید جعفر سجادی


9. تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن

صفحه 231-269

منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ علی شفیعی