بانک ها و نمایه نامه ها

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (کتابخانه منطقه‌ای علوم تکنولوژی شیراز)   ISC -  Islamic World Science Citation Center

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی   SID -  Scientific Information Database

- بانک اطلاعات نشریات کشور   Magiran  -  Magazine Iran

- American Economic Association Publications  -  Journal of Economic Literature  - JEL