راهنمای نویسندگان

  1. نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه فصلنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید.
  2. مقاله می‌بایستی در فرمت و شکل ظاهری توضیح داده شده تهیه و از طریق سامانه مجله ارسال شود.
  3. مقالات پس از تایید اولیه سردبیر از نظر موضوع و هماهنگی با محورهای مجله، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح می‌شوند و برای هر مقاله سه داور تعیین می‌گردد.مقالات برای داوران ارسال شده و هر دو هفته یک بار پیگیری می‌شود.( تلاش ما بر این است که مقالات حداکثر یک هفته بعد از دریافت؛ به داوران تعیین شده ارجاع و بعد از یک ماه نتیجه داوری به نویسندگان اعلام شود)
  4. مجله در حال حاضر هیچ‌گونه هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌‌کند.

راهنمای تهیه و تدوین و شرایط پذیرش مقالات

  1.  25 صفحه تایپ شده در قطع وزیری با قلم نازنین 14 بیشتر نباشد. ( برای ایجاد قطع وزیری، تصاویر زیر را دنبال نمایید)
  2. مرحله یک تعریف قطع وزیری مرحله  دو  تعریف قطع وزیریمرحله  سه  تعریف قطع وزیری

3- ضروری است که مقاله در فایل‌های جداگانه ارسال شود:

- فایل مشخصات نویسندگان( در یک صفحه جداگانه مشخصات کامل آورده شود، سمت، ایمیل)

- فایل اصل مقاله که بدون نام باشد (به صورت  word  و pdf )، در غیراینصورت مقاله برگشت داده می‌شود.

- اگر مقاله دارای پیوست و یا فایل‌های اضافی است، جداگانه ارسال گردد.

4- کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه، مدل مورد برازش با شرح نرم‌افزار مورد استفاده و  خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

5- چکیده‌ به زبان فارسی و انگلیسی، کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه) و طبقه‌بندی  JEL( Journal of Economic Literature) مقاله نیز درج شود.( در گوگل   JEL Classification    را سرچ نموده و بر اساس کلید واژه‌ها کد را انتخاب نمایید) چکیده شامل اهمیت تحقیق، دوره زمانی، مدل مورد استفاده و نتایج باشد.

6 ـ شیوه نگارش فهرست منابع:

کتاب تألیف شده: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ نشر)؛ نام کتاب، محل انتشار، ناشر.

کتاب ترجمه‌شده: نام‌خانوادگی، نام مؤلف (تاریخ تألیف)؛ نام کتاب به فارسی، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل انتشار، ناشر، تاریخ ترجمه.

مقاله: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ نشر)؛ "عنوان مقاله"، نام مجله، شماره انتشار، شماره صفحات استفاده شده.

7 ـ مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود، لذا استاد راهنما و مشاوران باید مسئولیت آن را تقبل فرمایند.

8 ـ مسئولیت صحت و سقم مطالب برعهده نویسنده است.

ب ـ محتوی

1 ـ در جهت هدف‌های نشریه باشد.                                                                                                               

2 ـ جنبه علمی ـ پژوهشی داشته باشد.

3 ـ حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

4 ـ ـ قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

5ـ بررسی نقادانه، موشکافانه و علمی ادبیات و کتابهایی که در زمینه بازرگانی،صنعت، معدن، اقتصاد و مدیریت به رشته تحریر درآمده‌اند، نیز می‌تواند در صورت وجاهت علمی در پژوهشنامه چاپ شود.

6ـ انتقادات و نقطه نظرات علمی پیرامون مقالات چاپ شده در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، در صورت برخورداری از چارچوب علمی و منطقی، قابل چاپ می‌باشد.

8 ـ ‌مقالات تألیفی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی قابل چاپ می‌باشد.

9- نشریه از پذیرفتن مقالات ترجمه معذور است.
 

ضوابط نهایی پذیرش مقالات جهت درج در فصلنامه

 

ـ مقالات تألیفی، تحقیقی، حداقل توسط سه تن از داوران که توسط هیأت تحریریه مشخص می‌شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

ـ پس ازچاپ فصلنامه، به هر یک از نویسندگان 2 نسخه از نشریه اختصاص خواهد یافت.

ـ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 

محورهای مورد تأکید در مقالات:

 

1- جهانی‌شدن اقتصاد، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

2- آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر صنعت،‌معدن و تجارت

3-بهره‌وری در صنعت، معدن و تجارت

4-اشتغال‌زایی و کارآفرینی در صنعت، معدن و تجارت

5-آینده‌پژوهی در صنعت، معدن و تجارت

6-فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی

7- سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری، صنعتی و فن‌آوری

8-قیمت‌گذاری،‌یارانه و تنظیم‌بازار

9-مدیریت صادرات و اردات،‌توسعه صادرات غیرنفتی

10-حقوق تجارت، مصرف‌کننده و تولیدکننده

11-کاربرد فناور‌ی‌های نوین در صنعت، معدن و تجارت

12- آمایش صنعت، معدن و تجارت

13- سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار

14-زنجیره تامین و لجستیک

15-الگوهای توسعه بنگاه‌های صنعتی و تجاری ایرانی

16-تامین منابع مالیو سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت،‌معدن و تجارت
 
   

 

اولویت‌ها در بررسی و چاپ مقالات:

1- اولویت در بررسی و چاپ مقالات دریافتی بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای روز بخش صنعت،‌معدن و تجارت  بدون توجه به زمان دریافت مقاله.

2- تأکید بر مقالاتی که علاوه بر بدیع بودن، برای بخش صنعت،‌معدن و تجارت کشور مفید بوده و از متدولوژی صحیحی نیز برخوردار باشند.

3- اولویت در بررسی و چاپ مقالاتی که به مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت  بپردازند.

4- اولویت دادن به مقالاتی که علاوه بر اولویت‌های اعلام شده مجله‌، توصیه‌های سیاستی مناسب و کاربردی نیز ارائه کرده باشند.