استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع،پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، تهران ، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی صنایع- دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

مساله بسته بندی اقلام(جعبه ها) ناهمگون(با اندازه های مختلف) در داخل یک مجموعه از صندوقهای ناهمگون(کانتینرها) یکی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت زنجیزه تامین و لجستیک می باشد. از آنجا که با افزایش ابعاد مساله زمان حل این مسائل بطور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابرین مدلسازی و حل کارای این مساله، تاثیر زیادی بر زمان وهزینه های حمل و نقل دارد. در این مقاله، مساله با توجه به نیاز یک شرکت پخش و توزیع قطعات یدکی در ایران و محدودیتهای موردنظر مدلسازی و در نرم افزار گمز حل شد. سپس مدل پییشنهادی با یک روش ابتکاری حل گردید. نتایج حاکی از یهیود قابل توجه زمان حل بود. درنهایت با استفاده از داده های موجود و شبیه سازی سناریوهای مختلف، بهترین ترکیب ناوگان حمل و نقل ، انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using a heuristic for three dimensional Multiple Bin-Size Bin Packing Problem for choosing best fleet composition in a spare parts company in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Shoja Sangchooli 1
  • seyed mehdi sajadifar 2
1 industrial engineering - Technology development Institute (acecr), sharif branch, tehran, iran
2 industrial engineering department, Faculty of Technical and Engineering, university of science & culture, Tehran,Iran
چکیده [English]

The three-dimensional multiple bin-size bin packing problem (MBSBPP) has many applications in logistic problems. Efficiently modeling and solving this problem can reduce time and transportation costs. In this paper we considered a spare parts company in Iran. We constructed a mathematical model of the problem. The Algorithm is then tested on some instances using GAMS software. Also a heuristic algorithm is developed. The results show that this heuristic is effective in both measures, cost and problem run-time. For obtaining best fleet composition, a simulation is performed. Cost of each scenario is calculated and finally best scenario is suggested for implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three dimensional Multiple Bin-Size Bin Packing Problem
  • Container Loading
  • Logistic
  • fleet composition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1397