دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، آذر 1397، صفحه 1-255 

مقاله پژوهشی

‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر

صفحه 1-45

منصور مولائی پور؛ محمد لطفعلی‌پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ احمد صباحی


تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن

صفحه 207-255

بهنام الیاس پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی