دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

1. برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران

صفحه 1-34

اکبر کمیجانی؛ ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی


5. ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران

صفحه 119-140

علی مهدی‌زاده‌اشرفی؛ محسن خواجوئی؛ احمد آقامحمدی


8. حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت

صفحه 181-208

امیرهوشنگ فتحی‌زاده؛ جلال رجبی خاصوان؛ مجید حسن‌نژاد