حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Protection of traditional knowledge under TRIPS in the WTO