نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A glance at brand identity and Its impact on brand loyalty and brand equity (case study: kaleh dairy and meat products company)