برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

New political business cycle: The case of Iran