محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Concentration index and Its effect on the market margin in poultry slaughter industry of mazandaran province