ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A dynamic modelling for decreasing loss time average in insurance companies