ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Analytical evaluation of bancassurance distribution channel in europe and asia and Iran