نویسنده = زهرا افشاری
اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 229-265

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو

دوره 12، شماره 46، فروردین 1387، صفحه 37-61

زهرا افشاری؛ مریم فرجی