نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی

چکیده

بررسی ادوارتجاری بین‌المللی و انتقال آن‌ها ازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه‌ای درهمکاری بین منطقه‌ای برخوردار است.به علاوه تجارت کالاها وخدمات به عنوان معمول‌ترین وتا حدی مبهم‌ترین کانال انتقال نوسانات اقتصادی قلمداد شده است. دراین مقاله با توجه به نقش مهم سازمان همکاری اقتصادی( اکو) در خاورمیانه و ازآنجاکه مهمترین حیطه فعالیت این سازمان تجارت می‌باشد با استفاده از داده‌های کشورهای عضو(به استثنای افغانستان) و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی به مطالعه نقش تجارت خارجی درهمبستگی ادوارتجاری اکو در دوره زمانی 2006-1993 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه تجارت در ایجاد همبستگی ادوار تجاری اعضاء اکو نقش مثبت  و معناداری داشته است. به علاوه اثرمتغیرهای مجازی مرز و زبان مشترک برهمبستگی ادوار تجاری مثبت و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International Trade in Business Cycles Correlations among Economic Cooperation Organization (ECO) Members

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Maryam Faraji 2
1 Ph.D.
2 M.A. Student
چکیده [English]

Recently, the study of international business cycles and their transfer among countries has been a controversial issue in the literature of regional cooperation. Moreover trade in goods and services are considered as the most routine and rather vaguest channel for transferring economic fluctuations. Since ECO is one of the main trade cooperation organization in the Middle East, in this paper the attempt was made to study the role of international trade in business cycle correlation among ECO members (excluding Afghanistan) during 1993-2006. The OLS method was applied to test the hypothesis.
The results indicate that the international trade had major role in business cycles correlation among ECO members during the period. In addition, two dummy variables of the model, i.e. common border and language had significant role in   business cycles correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BILATERAL TRADE INTENSITY / BUSINESS CYCLES CORRELATION / ECO
حاجی کریمی، الهام (1383)؛ بررسی رابطه ادوارتجاری کشورهای صنعتی پیشرفته با ادوار تجاری دراقتصاد ایران، پایان  نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.
سالواتوره، دومینیک (1376)؛ تجارت بین الملل، مترجم: حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی.
شایگانی، بیتا (1385)؛ همزمانی بین ادوارتجاری کشورهای عضو اوپک، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
Bayoumi, T., and B. Eichengreen, (1994); One Money or Many? Analyzing the Prospects for Monetary Unification in Various Parts of The World, Princeton Studies in International Finance no.76, September, Princeton.   
Cohen, D., and Ch .Wyplosz (1989); "The European Monetary Union: An Agnostic Evaluation", Macroeconomic Policies in an Interdependent World, Washington DC, Brookings, pp. 311-337.
Eichengreen, B (1992); "Should the Maastricht Treaty Be Saved?", Princeton Studies in International Finance, No. 74, Princeton Univ.
Frankel, J. A., and A, Rose (1996); "The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria", NBER Working Paper, No. 5700.
Gruben, W, C., and J., Koo, and E., Millis (2002); "How Much Does International Trade Affect Business Cycle Synchronization?", Federal Reserve Bank of Dallas, Working Paper 0203. 
IMF (International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics Yearbook. (1993-2006).
Krugman, P. (1993), Lessons of Massachusetts for EMU, The Transition to Economic and Monetary Union in Europe, Cambridge University Press, New York,241-261.
Mundell, R. (1961); "A Theory of Optimum Currency Areas", American Economic Review, November, pp. 509-517.
Otto, Glenn, Graham Voss and Luke Willard, (2001); "Understanding OECD Output Correlations", Reserve Bank of Australia, Research Paper, No. 2001- 05.
Weber, A. (1991); "EMU and Asymmetries and Adjustment Problems in the EMS-Some Empirical Evidence", European Economy,1, pp. 187-207.
Zimmermann, C. (1997); "International Real Business Cycles Among Heterogeneous Countries", European Economic Review, 41 (1), pp. 319- 335.