موضوعات = حقوق مالکیت فکری
اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد

دوره 22، شماره 88، آذر 1397، صفحه 179-206

مصطفی بختیاروند؛ شیوا جمالی نژاد


نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 93-120

شادی کسنوی