نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصاً اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مسئله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاهها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The criticism of precedent in the protection of trademark

نویسنده [English]

 • shdi kasnavi
چکیده [English]

Trademark law consists of legal and specially economic foundations. Thus, the requirement of this assessment related judgments is the awareness of its foundations. The aim of trademark law is facilitating of trade in market and achieving of economic efficiency ,beside the consideration of moral normative. So it's important that the consequence of judgment accords with the ambition of trademark law. Nonetheless, nowadays to what extent judgments are based on foundations? Theses day to what extent judgments fulfill the goals of trademark law? this essay seek to answer to these questions by explanation of the foundations of trademark law and criticizes judgments based on this explanations. This essay indicates courts pay attention to legal foundations more than economic foundations, whilst economic nature trademark should be paid more attention to consideration of economic foundations during adjudication..

کلیدواژه‌ها [English]

 • trademark
 • legal foundations
 • economic foundations
 • market
 • judgments
 1. عبدالحمید شمس، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382
 2. کسنوی شادی،مبانی حقوق علائم تجاری، سهامی انتشار،چاپ اول،1395
 3. گریگوری منکیو، مبانی علم اقتصاد،  ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی، چاپ هفتم، 1392
 4. هادی عربی، از اقتصاد اثباتی تا اقتصاد هنجاری، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 57، 1387
  1. J. Hughes, 'The Philosophy of Intellectual Property' Georgetown Law Journal  77 ,(1988)
  2. Mark A. Lemley & Mark McKenna, Irrelevant Confusion, 62 Stan. L. Rev. 413 (2010)
  3. Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, Owning Mark(et)s, 109 MICH. L. REV. 137 (2010)
  4. Mark McKenna, Testing Modern Trademark Law’s Theory of Harm, 95 IOWA L. REV.107(2008)
  5. Robert G. Bone,TAKING THE CONFUSION OUT OF “LIKELIHOOD OF CONFUSION”: TOWARD A MORE SENSIBLE APPROACH TO TRADEMARK INFRINGEMENT (2012)
  6. Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839 (2007)
  7. W. Sakulin,Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law,Thesis (2010)
  8. WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2003)
  9. William M. Landes & Richard A. Posner, Trademark Law: An Economic Perspective, 30 J.L. & ECON. 265 (1987).
 5. Hirshleifer, Price Theory and Applications, London, Sydney: Prentice-Hall, Inc.14, (1988)
  1. Wendy J. Gordon, A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 102 YALE L.J. 1590 (1993)