کلیدواژه‌ها = ایران
الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم

دوره 25، شماره 97، دی 1399، صفحه 97-130

ابراهیم وکیل یزدی؛ رسول ثانوی فرد؛ على اصغر عیوضى حشمت


پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 95-122

جاوید بهرامی؛ یوسف حسن‌پورکارسالاری


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری