دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی

صفحه 1-25

یونس میرجلیلی؛ صادق خلیلیان؛ سمیه نوری‌زاده فیروزآبادی


بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

صفحه 137-168

امید گیلان‌پور؛ محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور