بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

A survey on market entry order and scale effects on firms profitability

نویسندگان [English]

  • bahman hajipour 1
  • rasol gholamzadeh 2
1
2