تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین

دوره 25، شماره 98، فروردین 1400، صفحه 215-246

10.22034/ijts.2021.245371

امیر ملکوتی؛ زهرا زمانی؛ شیرین اربابیان


شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف

دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 229-256

10.22034/ijts.2021.246921

عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی


یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی

دوره 25، شماره 97، دی 1399، صفحه 233-257

غزاله احمدی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ مهدی نحفی


طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی

دوره 25، شماره 99، تیر 1400، صفحه 233-268

10.22034/ijts.2021.246742

زهرا ساده وند؛ غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ عادل آذر


لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

دوره 26، شماره 103، تیر 1401، صفحه 233-263

10.22034/ijts.2021.246915

محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ محسن محبی؛ داود نصیران


اثر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، رقابتمندی و استاندارد زندگی

دوره 12، شماره 45، دی 1386، صفحه 245-281

سیدشمس الدین حسینی؛ افسانه شفیعی


نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی

دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 257-280

10.22034/ijts.2021.246903

میلاد سلطانی؛ جواد شمسی؛ حسین حمدی


تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)

دوره 25، شماره 99، تیر 1400، صفحه 269-290

10.22034/ijts.2021.246743

مجتبی قاسمی؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ علِ تقی زاده کلیدبری


صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.560911.3702

بهنام نعمتی؛ فرزاد کریمی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سید محمدرضا داودی


طراحی مدل ساختاری استراتژیک کسب وکارهای کوچک و نوپا با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.563125.3730

محمد حسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده