تعداد مقالات: 434

426. بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

پدرام داودی؛ حسین باستان‌زاد


427. بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ پگاه خالقی


428. بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

رضا زمانی؛ صفیه بخشانی؛ بهزاد کاردان


429. اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


430. تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمدعلی فیض پور؛ کاظم یاوری؛ منصور مهینی زاده؛ ایمان شاکر اردکانی


431. طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

غدیر شکیبا جمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور


432. ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

سید علیرضا موسوی؛ سجاد اکبری گنجه؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محمدعلی عبدالوند


433. طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

حسن فقیه عبدالهی؛ حمید شاهبندرزاده؛ خلیل میرزایی


434. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان