تعداد مقالات: 337
333. اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 229-265

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


334. قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 225-248

راحله سید مرتضی حسینی؛ حمید باقرزاده


336. مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 201-230

فرداد امیر اسکندری؛ محرم رزمجویی


337. تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 231-269

منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ علی شفیعی