ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، استادیار بخش مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه


عنوان مقاله [English]

Analytical evaluation of bancassurance distribution channel in europe and asia and Iran

نویسندگان [English]

  • ali mahdizadeh 1
  • mohsen khajoee 2
  • ahmad aghamohammadi 3