مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقق تجاری و اقتصادی بین‌الملل دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the replacing the paper bill of lading with electronic bill of lading

نویسندگان [English]

  • mostafa elsan 1
  • vahid amini 2