آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواراسگان اصفهان


عنوان مقاله [English]

Test of Income Convergence in D-8 Countries Based on Unit Root Test in Non-linear Framework

نویسندگان [English]

  • saeed daee karimzadeh 1
  • karim azarbayejani 2