بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

The Price-Level Convergence among Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • seyedalireza kazeroni 1
  • hossein asgharpur 2
  • khadijeh rezaei 3
1
2
3