بررسی امکان توسعه صادرات ایران با شرکای تجاری منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی امکان‌پذیری گسترش صادرات ایران به شرکای تجاری منتخب است. این کشورها شامل 26 شریک عمده تجاری ایران می‌شوند که تراز تجاری ایران با آن‌ها طی سال‌های 2003-1999، بیش از منفی یکصد میلیون دلار بوده است. در این بررسی، سعی شده با استفاده از معیار کسینوس (Cosine)، درجه اکمال تجاری میان ایران و هریک از این کشورها مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
نتایج نشانگر آن است‌که بیشترین امکان توسعه صادرات ایران از میان این گروه از شرکای تجاری مرتبط با کشور هند است. کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایلند، ایتالیا، سوئد، فرانسه، اسپانیا، هلند، چین، آلمان و اوکراین شرکایی هستند که می‌توانند برای گسترش صادرات ایران مورد توجه قرار گیرند. زیرا صادرات ایران با نیازهای وارداتی این کشورها از درجه اکمال بالایی برخوردار است. ضمن آنکه در روند زمان، ساختار کالاهای وارداتی این کشورها و ساختار کالاهای صادراتی ایران به‌گونه‌ای بوده که امکان توسعه صادرات ایران را تقویت کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Possibility of Iran's Export Development with the Selected Trading Partners

نویسندگان [English]

 • Mitra Rahmani, 1
 • Mohammadreza Abedin, 2
1 M.A.
2 M.A.
چکیده [English]

This paper aims the survey of possibility of Iranian export development to her selected trade partners. These partners contain 26 major trade partner of Iran which trade balance of Iran and them has been at least 100 million US$ during 1999-2003. In this paper, the degree of trade complementarily between Iran and each country has been measured using the cosinus criteria.
The results show the most possibility of Iranian export with her partners is with India. Japan, Korea Rep., Thailand, Italy, Sweden, France, Spain, the Netherlands, China, Germany and Ukraine because Iranian exports had highest complementarily index with these countries' imports. And also during the mentioned time, the structure of these countries imports and the structure of Iranian's exports has promoted the possibility of export to them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EXPORT DEVELOPMENT / TRADE COMPLEMENTARITY / MAJOR TRADE PARTNERS / COSINUS CRITERIA
 1. رحمانی، میترا و همکاران (1386)؛ تحلیل تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری و رتبه‌بندی شرکای تجاری، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سالهای مختلف.

  وبر، جین ا. (1371)؛ تحلیل‌های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی، مترجم: حسین پورکاظمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

   

  Aire Vernon. et al (1996); "The Potential for Trade between Israel, the Palestinians and Jordan", The world Economy, 19.

  Allen, Roy. G.D. (1957); Mathematical Economics, London. Macmillan & Co.

  1. L. Sharma (1984); "Preferences Similarity Hypothesis", The Indian Economic Journal, Jan.-Mar, pp. 79-96.

  Chauvin, Sophie and Gaulier, Guillaume (2002); "Regional Trade Integration in Southern Africa", CEPII, Working Paper, No. 2002-12.

  Finger and Kreinin (1988); "Measure of Export-Import Similarity and its Possible Uses", Welterwirstchaftliches Archive, 124, (3).

  Gray C. Hufbauer (1970); "The Impact of National Charactristics", Raymond Vernon. (Ed), Technology Factor in International Trade, New York.

  Jenkins C., Leape J. and Thomas L. (2000); Gaining From Trade in Southern Africa: Complementary Policies to Underpin the SADC Free Trade Area, MacMillan Press Ltd.

  Kellman and Schroder (1963); "The Export Similarity", Economic Journal, 93 (369).

  Kennedy and Mchugan (1983); "Taste Similarity and Intensity", Welterwirstchaftliches Archive, 119 (1).

  Lloyd, P.J. and Toguchi, H. (1997); "East Asian Competitiveness: New Measures and Policy Implication", Asian Pacific Economic Literature.

  Otsubo, Shigeru and Umemura, Tetsuo (1998); "Foreign Direct Investment and Complementarity as Determinants of Intra-APEC Trade Flows: A Gravity Model Analysis", APEC Discussion Paper, No. 19. APEC Study Center. Nagoya University.

  Pomfret, Richard (1981); "The Impact of EEC Enlargement on Non-member Mediterranean Countries' Exports to the EEC", The Economic Journal, 91, pp. 726-729.