معماری کلان زنجیره عرضه چای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی- مهندسی، بخش مهندسی صنایع

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صنعت چای ایران علی رغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، ضرورت تدوین استراتژی و ساختار مناسب برای صنعت چای ایران را دو چندان کرده است. از این رو در این مقاله وضعیت جهانی و داخلی تولید و تجارت چای ارزیابی شده و با استفاده از مدل الماس گون پورتر -به عنوان چارچوب مطالعة رقابت پذیری- نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت چای مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این زنجیره عرضه چای کنیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید و تجارت چای ارزیابی شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که فقدان مدیریت یکپارچه در زنجیره عرضه صنعت چای مهمترین و اساسی­ترین عامل تضعیف این صنعت بوده است. همچنین ایجاد ساختارهای پشتیبان در بخش‌های مختلف زنجیره عرضه چای و حاکم شدن تفکر مدیریت یکپارچه بر زنجیره تولید چای و ایجاد وابستگی بین سرنوشت بخش­های در گیر در زنجیره عرضه می‌تواند به عنوان عاملی در شکل‌گیری مکانیزم‌های تقویت کنندة مزیت رقابتی صنعت چای مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture of Iranian Tea Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Amin Naseri, 1
  • Morteza Moradi 2
  • Seyyed Ehsan Malihi 3
1 Ph.D.
2 M.A.
3 Ph.D. Student
چکیده [English]

Despite all the advantages of Iran’s tea industry in fields of production, processing and trading, it has not succeeded to find a competitive position in the international tea market. On the other hand regarding the special position of tea in each Iranian family and the dependency of more than 60,000 families to growth and production of tea, a suitable strategy and structure for Iran’s tea industry seem necessary. In this paper we have studied the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tea industry based on Porter’s diamond model. Research shows that lack of an integrated management view in the tea supply chain is the most important factor in Iran’s tea market failure.
Study of Kenya's tea supply chain as a leading country in tea production and marketing shows that this factor (integrated management) can play an important role in the industry's success. Findings of this paper show that developing supportive structures in different segments of the tea supply chain and integrated tea supply chain management can play an effective role in creating other supportive mechanisms and the advantage of tea competitiveness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TEA / STRATEGY / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / COMPETITIVENESS / PORTER’S DIAMOND MODEL
PC-TAS CD-CD-ROM: International trade statistics available on CD-ROM in HS or SITC classification, UNCTAD / WTO
[2] Gesimba, R.M. and et al. (2005); "The Tea Industry in Kenya; The Challenges and Positive Developments", Journal of Applied Sciences, 5(2), pp. 334-336.
[3] "Medium-term outlook for black tea, Intergovernmental Group on Tea", Committee on Commodity Problems, FAO, September (1999).
[4] Ridwan, A., (1977); "Sri Lanka’s Tea industry", World Bank.
[5] www.maketradefair.com/assets/english/TeaMarket.pdf, "Tea Market- a background Study".
[6] Anonymous (2003); "Kenya Tea Development Authority Annual Report", Government Printer, Nairobi.
[7] Stamm, A. and et. al. (2006); "Strengthening Value Chain in Sri Lanka's Agribusiness", German Development Institute (GDE), Bonn.
[8] "تحلیل وضعیت چای: نگاهی جامع به تامین، توزیع، قیمت و ارزیابی فضای محیطی" (1383)؛ وزارت بازرگانی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات، معاونت نظارت بر کالا، ادارة کل نظارت بر کالاهای کشاورزی و غذایی، تهران.
]9[ مصاحبه با خبرگان سندیکای کارخانجات چای شمال.
]10[ گزارش رئیس سازمان چای،  جلسه شورای اقتصاد مورخة 28/11/1378.
]11[ مصوبة 420/34 شورای اقتصاد مورخة 8/4/1378 و مصوبة وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی به شمارة 1614/34 مورخة 10/12/1378.
]12[ "صنعت چای تاثیر گذار بر اقتصاد کنیا" (1384)؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران، نایروبی، کنیا.
[13] Wachira, S. and Rutto, J.K. (2002); The Tea Growers Handbook, 5th Edition. Tea Research Foundation of Kenya.
[14] Tallontire, A., (2001); "The implications of value chains and responsible business for the sustainable livelihoods framework: case studies of tea and cocoa", based on a research project conducted by Ally Bedford, Mick Blowfield, Duncan Burnett and Peter Greenhalgh, Natural Resources and Ethical Trade Programme, November.
[15] Porter, Michael E. (1990); The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press.
[16] Van Roekel, J., Willems, S. (2002); "Agri-Supply Chain Management: To Stimulate Cross-Border Trade in Developing Countries and Emerging Economies", Washington, D.C.: World Bank.