اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on Government Size: The Case Study of Lower Middle Income Country Group (2000-2006)

نویسندگان [English]

  • vahid taghizadeh 1
  • zahra shahrozifar 2