ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکترای بازاریابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Evaluating Impact of Advertising Intensity on Firm Performance:Iranian Automobile and Food Industries

نویسندگان [English]

  • shahriar azizi 1
  • mohmmad moghadasi 2