تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Innovation in SMEs

نویسندگان [English]

  • mehrdad madhoshi 1
  • mohammadreza tabibi 2
  • hamidreza delavari 3