قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی


عنوان مقاله [English]

The Scope of Application of Competition Law: Persons Covered by Rules

نویسندگان [English]

  • mahmod bagheri 1
  • behnam ghafari 2
1
2